SantCugat
SantCugat
SantCugat
El sistema d’indicadors socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, sorgit de l’Observatori Sociològic del municipi, és un projecte orientat a facilitar la comprensió de la realitat social del municipi i, així, contribuir a la creació de coneixement útil per a la millora de la gestió municipal. Aquesta plataforma vol ser una eina de comunicació i de consulta d’informació. Aquesta informació està configurada per indicadors extrets de les diverses onades de l’Observatori Municipal i per altres dades procedents d’altres fonts
de consulta secundàries com l’Institut d’Estadística de Catalunya o l’Institut Nacional d’Estadística. Les dades són actualitzades constantment, d’acord amb l’evolució de l’Observatori i de les altres fonts. Així, el sistema d’indicadors socials, va més enllà de la descripció estàtica d’una realitat, en tant que permet veure’n la seva evolució i ofereix la possibilitat de comparar la situació de Sant Cugat amb la d’altres realitats territorials (Europa, Catalunya, etc.).
SantCugat