SantCugat SantCugat
SantCugat
SantCugat
SantCugat
SantCugat
SantCugat
SantCugat
SantCugat
SantCugat
 • Població, llars i famílies
  • Població i persones per llar
  • Nivell d'instrucció
  • Situació laboral
 • L’habitatge
  • Valoració de l'habitatge pels nouvinguts
  • Règim de tinença de l'habitatge
  • Variació en els preus i l'oferta d'habitatge
  • Notorietat de l'oferta pública d'habitatge
  • Sol·licituds d'habitatges de protecció oficial
  • Valoració de la gestió municipal entorn l'habitatge
  • Canvi d'habitatge
 • La mobilitat al municipi
  • Valoració de la mobilitat al municipi: estat del trànsit i dels aparcaments
  • La mobilitat com a aspecte negatiu
  • La mobilitat com a aspecte positiu
  • Valoració de la comunicació i els transports pels nouvinguts
  • Zona 1
 • Consum de productes i serveis al municipi
  • Activitats de consum de productes i serveis a Sant Cugat
  • Serveis municipals
   • Valoració d'aspectes de la ciutat
  • Actuacions municipals
  • Serveis i programes puntuals
 • Activitats d'oci i cultura al municipi
  • Valoració dels equipaments culturals i esportius del municipi
  • Activitats d'oci i cultura al municipi
  • Ús d'equipaments esportius i culturals
  • Valoració de la gestió municipal en l'àrea de cultura
 • Sanitat i serveis socials
  • Valoració de l'assistència sanitària
  • Valoració de la gestió municipal en l'àrea serveis socials
 • Pràctiques i gestió mediambiental
  • Pràctiques mediambientals
  • Valoració de l'actuació del Govern en l'àrea de medi ambient
  • Emergència Climàtica
 • Seguretat
  • Indicadors de victimització
  • Percepció de seguretat
  • Valoració de la gestió municipal en l'àrea de seguretat ciutadana
  • La seguretat com a aspecte positiu
  • La seguretat com a aspecte negatiu
 • Notorietat i valoració del Govern municipal
  • Notorietat de l'Alcalde/ssa
  • Valoració de l'Alcalde/ssa i del Govern
  • Actuacions de l'Ajuntament
 • El context econòmic
  • Valoració de la situació econòmica actual
  • Perspectives entorn l'evolució de la situació econòmica personal
  • Valoració de la gestió municipal en l'àrea de promoció econòmica
  • Perspectives entorn l'evolució de la situació econòmica
  • Mesurades de suport de l'Ajuntament
  • Les retallades
  • Percepció sostenibilitat econòmica
  • Perspectiva evolució situació laboral personal
 • Satisfacció de viure al municipi
  • Satisfacció de viure al municipi
 • Usos d'Internet i equipament tecnològic
  • Connexió i finalitats d'ús d'Internet
  • Equipament tecnològic
  • Noves tecnologies
 • Participació social i política
  • Associacionisme
  • Participació política
 • Grau d'informació i webs municipals
  • Grau d'informació municipal
  • Notorietat, valoració i visites al web de l'Ajuntament
  • Notorietat i valoració del web de Ràdio Sant Cugat
  • Mitjà d'informació per informar-se del que passa a Sant Cugat
  • Revista municipal
 • Convivència i integració
  • Gestió municipal del fet migratori
  • Valoració de la situació de la immigració al municipi
  • Valoració de la convivència al municipi
  • Percepció del volum d'immigració
 • Català
  • La percepció com “la seva llengua”
 • Sentiment de pertinença a Sant Cugat
  • Sentiment de pertinença a Sant Cugat
 • Cohesió Social
  • Cohesió Social
 • Ètica i valors
  • Promoció de l'ètica i els valors
 • Grau de confiaça en les institucions
  • Grau de confiaça en les institucions
 • Aspectes de la ciutat
 • Posicionament ideològic
  • Posicionament ideològic
 • Problemes
  • Principals problemes de Catalunya
  • Principals problemes de Sant Cugat
 • Cooperació
  • Projectes de cooperació al desenvolupament
  • Activitats relacionades amb la cooperació, la pau i els drets humans
 • Indicadors Generals
 • Mitjans d'informació general
 • Satisfacció amb la vida
SantCugat
 • Sant Cugat
 • Altres àmbits
  • Europa
  • Espanya
  • Catalunya
  • Barcelona
SantCugat
 • 10 últimes xifres
 • 2001
 • 2002
 • 2003
  • Juliol del 2003
  • Octubre del 2003
 • 2004
  • Abril del 2004
  • Octubre del 2004
 • 2005
  • Abril del 2005
  • Novembre del 2005
 • 2006
  • Juny del 2006
  • Octubre del 2006
 • 2007
 • 2008
  • Abril del 2008
  • Novembre del 2008
 • 2009
  • Maig del 2009
  • Novembre del 2009
 • 2010
  • Maig del 2010
  • Octubre del 2010
 • 2011
  • Maig del 2011
  • Novembre del 2011
  • Desembre del 2011
 • 2012
  • Juny del 2012
  • Juliol del 2012
  • Desembre del 2012
 • 2013
  • Juny del 2013
  • Setembre del 2013
  • Desembre del 2013
 • 2014
  • Juliol del 2014
  • Octubre del 2014
 • 2015
  • Gener del 2015
  • Juliol del 2015
  • Novembre del 2015
 • 2016
  • Febrer del 2016
  • Juliol del 2016
  • Octubre del 2016
 • 2017
  • Juliol del 2017
  • Octubre del 2017
 • 2018
  • Febrer del 2018
  • Juliol del 2018
  • Novembre del 2018
 • 2019
  • Febrer del 2019
  • Juliol del 2019
  • Octubre del 2019
 • 2020
  • Febrer del 2020
SantCugat